BRC GS

BRCGS globālais standarts drošai pārtikai

Patērētāju drošības un aizsardzības jautājumiem mūsdienās tiek piešķirta aizvien lielāka prioritāte. Pārliecība, ka pārtikas ražošanā iesaistītie darbinieki visos piegādes ķēdes posmos strādā pēc stingrākajiem standartiem, ir kļuvusi par priekšnoteikumu veiksmīgai pārtikas nozares attīstībai.

Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienība (BRC) ir vadošā starptautiski atzītā tirdzniecības organizācija, kura ir izstrādājusi un apstiprinājusi BRCGS standarta prasību kopumu, kas ir daļa no starptautiskās produktu drošības un kvalitātes sertifikācijas programmas.

Kāpēc sertificēties pēc BRCGS globālā standarta drošai pārtikai?

BRCGS standartu ir atzinuši pārtikas ražotāji  visā pasaulē. Sertifikācija atbilstoši šim standartam apliecina Jūsu uzņēmuma atbilstību šādām kvalitātes sistēmām: HACCP (bīstamību analīzes un kritisko kontrolpunktu sistēma), labas ražošanas praksei, labas higiēnas praksei, labai laboratoriskai praksei. Tāpat tā palīdz pārtikas mazumtirgotājiem, ražotājiem un zīmolu īpašniekiem izpildīt likumdošanas saistības.

Kas ir BRCGS globālais standarts drošai pārtikai?

BRCGS standarts ir Starptautiskās Pārtikas Drošības Iniciatīvas grupas (GFSI) atzīts un  attiecas uz uzņēmumiem, kas piedalās pārtikas produktu apritē pasaules tirgū neatkarīgi no produkta izcelsmes valsts. GFSI ir salīdzinošas novērtēšanas un apstiprināšanas shēma, kas nosaka pamatu pasaules pārtikas rūpniecībai attiecībā uz pārtikas drošības  vadības sistēmām un produktu sertifikāciju.

 

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.