ISO 22000

ISO 22000 Pārtikas drošības vadības sistēma

Pārtikas drošība, tās nekaitīgums un iespējamais apdraudējums ir aktuāls jautājums ikvienam. Patērētājam ir jābūt pārliecinātam, ka pārtika, ko tas lieto uzturā, ir droša, un ir zināma tās izcelsme. Pēc sabiedrības pieprasījuma ikvienam pārtikas aprites ķēdē iesaistītam uzņēmumam ir jābūt atbildīgam par pārtikas drošību un jāveic paškontroles risku izvērtēšanas priekšnoteikumus atbilstoši standartiem.

Kas ir ISO 22000:2018?

ISO 22000:2018 ir starptautisks pārtikas drošības vadības sistēmas standarts, kas izstrādāts, izmantojot ISO augstākā līmeņa struktūru (HLS). Tā ir kopīga visiem jaunajiem ISO standartiem un nodrošina ISO 22000 standarta labāko saderību ar citiem standartiem, tādējādi atvieglojot pārvaldības sistēmas ieviešanu un integrēšanu, sniedzot lietotājiem lielāku vērtību.

ISO 22000 kombinācijā ar ISO 9001 (kvalitātes vadība sistēmu) un HACCP (bīstamību analīzes un kritisko kontrolpunktu sistēma) pamatelementiem demonstrē uzņēmuma apņemšanos nodrošināt patērētājiem nekaitīgu pārtiku.

ISO 22000 sertifikācija nodrošinās atbilstību iepirkuma kvalifikācijas prasībām gadījumos, kad pārtikas drošības vadības sistēmas esamība ir pretendentu atlases kritērijs.

Kāpēc sertificēties pēc ISO 22000 standarta?

Neatkarīga ISO 22000 sertifikācija Jūsu uzņēmumā, ņemot vērā jau esošo pārtikas drošības vadības sistēmu, būs pamats, kas apvienos un sistematizēs kontroles procesu metodes un veidus. Tādējādi uzņēmumā tiks garantēta drošas un nekaitīgas pārtikas aprite atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.