FSSC 22000

FSSC 22000 Pārtikas drošības sistēma

Pārtikas drošība, tās nekaitīgums un iespējamais apdraudējums ir aktuāls jautājums ikvienam. Patērētājam ir jābūt pārliecinātam, ka pārtika, ko tas lieto uzturā, ir droša, un ir zināma tās izcelsme. Pēc sabiedrības pieprasījuma ikvienam pārtikas aprites ķēdē iesaistītam uzņēmumam ir jābūt atbildīgam par pārtikas drošību un jāveic paškontroles risku izvērtēšanas priekšnoteikumus atbilstoši standartiem.

Kāpēc sertificēties pēc FSSC 22000 standarta?

Neatkarīga FSSC 22000 sertifikācija Jūsu uzņēmumā, ņemot vērā jau esošo pārtikas drošības vadības sistēmu, būs pamats, kas apvienos un sistematizēs kontroles procesu metodes un veidus. Šī sertifikācija paplašinās ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas izpratni un pielietojumu un ISO 22000 pārtikas nekaitīguma prasību kontroli. FSSC ir balstīts uz ISO pārvaldības sistēmām, attiecīgi sniedzot iespēju integrēt šo sertifikāciju ar citiem ISO standartiem, veicot integrētos auditus.

Kas ir FSSC 22000?

FSSC 22000 ir pārtikas nekaitīguma sertifikācijas shēma, kuras pamatā ir esošais, starptautiski atzītais standarts ISO 22000 un ko papildina ar tehniskajiem standartiem ISO / TS 22002-1, ISO / TS 22002-4 vai PAS222, kas attiecas uz priekšnoteikumiem.

Sertificējoties pēc FSSC 22000 standarta, klientiem un patērētājiem tiek demonstrēts, ka uzņēmumā ir stabila un efektīva pārtikas drošības pārvaldības sistēma, kas atbilst Starptautiskās Pārtikas Drošības Iniciatīvas grupas (GFSI) atzīto standartu prasībām. 

 

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.